אזהרת מסע לישראלים: הימנעו מביקורים בטורקיה

המטה ללוחמה בטרור חידד את אזהרת המסע לישראלים. נוכח גל הטרור במדינה, מוזהרים הישראלים להימנע בעת הזאת מביקורים בטורקיה.

 

יצויין כי חלק ניכר מהישראלים שמבקרים בטורקיה הם מהמגזר הערבי. בפיגוע הנוכחי נפגעו בעיקר תיירים ולא רק מישראל. הנפגעים היו גם מאיראן, מהמפרץ, מגרמניה, מאירלנד, מאיסלנד ועוד.

 

עניין מרכזי