הפרקליטים מגינים על חבריהם שפישלו

הפרקליטים בשירות המדינה מרחיבים את שביתתם המרגיזה והבלתי צודקת.  הם התכנסו בתל אביב, נשאו נאומים משמיצים חוצבי להבות והחליטו לחדול להופיע בבתי המשפט.

 

השביתה היא ללא הגבלת זמן והכל בשל דוח הביקורת הקשה על מחדלי פרקליטים מסויימים מאוד בעבודתם מול המכון לרפואה משפטית. מדובר במחדלים מסמרי שיער ולפרקליטים לא נראית העובדה שהדוח חושף חלק מהפאשלונרים אישית.

 

עניין מרכזי