כך משפיל צה"ל את הסניגור הצבאי הראשי

בהחלטה מוזרה והיסטורית הוחלט בצה"ל לקפח באופן מוזר את הסניגור הצבאי הראשי ולהוריד את שכרו והתקן שלו מאלוף משנה לסגן אלוף. כלפי חוץ כדי לשוות שוויון בין התובע הצבאי הראשי למתחרהו בבית המשפט הוחלט שהסניגור ישא דרגת אל"מ ולא סגן אלוף.

 

התירוץ למהלך המשפיל הוא שלתובע הצבאי יש מחלקה יותר גדולה מאשר לסניגוריה. דובר צה"ל טוען כי במהלך לא יהיה כדי לפגוע שתפקידו של הסניגור הצבאי".

 

עניין מרכזי