יוזמה הזויה: הכנסת תוכל לחייב כל אזרח להופיע בפניה

הצעת חוק חצופה עלולה להפוך כל אדם בישראל חשוף להטרדה אישית חמורה מצד חברי כנסת שיבוא להם להתעלל בו בשל דעותיו. כל אזרח יהיה חייב להופיע בפני אחת מוועדות הכנסת כדי להישאל בכל נושא שיעלה על דעת איזה חבר כנסת.

 

כדי לכפות את המהלך ניתן יהיה להטיל עונשים כבדים על מי שלא יופיעו. הקנסות יהיו על פי ההצעה מקנסות כבדים ועד עונשי מאסר או הבאה באמצעות המשטרה כנהוג בנוגע לעד שאינו מגיע להעיד בבית משפט בנושא הקשור בו ישירות.

 

כיום רשאיות ועדות הכנסת לחייב גורמים ממשלתיים או ציבוריים בלבד להופיע בפניהן. לפי הצעת החוק החדשה, גורם שיוזמן להגיע לדיון באחת הוועדות, ויחליט שלא להגיע, גם לאחר שליחת צו הבאה, יואשם בביזוי הכנסת ויוענש בהתאם לחוק הקובע עונשים על בזיון בית המשפט.

 

את ההצעה העלה ח״כ יואב קיש מהליכוד ולטענתו “הכנסת נבחרה כדי לשרת את העם ולעמוד מקרוב על נושאים בסדר היום הציבורי. יש להקנות לוועדות הכנסת סמכות זימון משמעותית גם לגורמים פרטיים על מנת שהכנסת תוכל לבצע עבודתה נאמנה, תוך כדי בדיקה מעמיקה וקבלת כל חומר או מידע נדרש לצורך קבלת החלטותיה. מדובר במהפכה משמעותית בסדרי עבודתן של ועדות הכנסת ומתן אפשרות רחבה יותר לפיקוח, בירור ושמירה על האינטרס הציבורי”.

 

נאמר לקיש שהצעתו היא קיש-קוש מזוויע, שפוגע קשות בזכויות הפרט.

 

עניין מרכזי