הפרלמנט הירדני מחרים את ישראל

הפרלמנט הירדני החרים את ישראל ומנע את השתתפותה בקונגרס בינלאומי של נדים החברות בפרלמנטים בעולם.

 

יושב ראש הפרלמנט הירדני, עאטף א-טרוואנה, אמר כי ההחרמה מדגישה שוב את ההבדלים בעמדות בין בית המלוכה לפרלמנט הנבחר.

 

הוועידה מתקיימת בעמאן.

 

עניין מרכזי