הישראלים משחיתים זמנם בעיקר בתיקון טעויות מטופשות שעשו

הישראלים ידועים כסרטאפיסטים מעולים, כבעלי יוזמה, חרוצים, ונכונים לסייע למאמץ הכללי של הארגון. אך בנושא אחד יצאו לישראלים מוניטין שליליים: ניהול.

 

הסיבה העיקרית היא פרטאצ׳, חפיפיניקיות, היעבדר רצינות ובעיקר התחושה של ״אל תדאג, יהיה בסדר״. אז הנה ההפתעה.

 

מחקר קובע: כמחצית מזמנכם – אתם הישראלים – המושקע בטיפול בנושאים שוטפים, מוקצה לתיקון טעויות טיפשיות שעשיתם ושיכלו להימנע לו הייתם יסודיים מלכתחילה.
רמי יצהר, עניין מרכזי
www.news-israel.net