הצעת החוק שעוררה סערה בארה״ב

זה קורה בימים אלה בלואיזינה, אחת ממדינות ארצות הברית: המחוקק הרפובליקני קווין הווארד מציע תקנה שתאסור להעסיק חשפניות מעל גיל 28 ומי ששוקלות מעל 75 קילו.

 

התקנה המוצעת עוררה מהומה גדולה והתנגדות מקיר לקיר. ארגוני נשים הגיבו בהנחת שטרות של דולר על שולחנו כפי שנהוג לעשות במועדון חשפניות.

 

הווארד הפך מקור לבדיחות וללעג וטען בעקבות זאת שהצעת החוק שהגיש היתה הלצה. עם זאת ישנה הסכמה בקשר לסעיף שיגביל העסקת חדפניות מגיל 21 בלבד.

 

עניין מרכזי