עדותו של אורן חזן בבית המשפט היתה בלתי אמינה ורצופת סתירות

בית הדין לעבודה חייב אנשי עסקים בעלי מסעדה שנוהלה בידי אורן חזן לשלם לעובדים כ-300 אלף שקלים. התביעה הוגשה תביעה לתשלומים שונים בגין תקופות עבודתם וסיומן בסך כולל של 295,966 שקלים. עיקר תביעתם נוגעת לפיצויי פיטורים, הלנת שכר וזכויות סוציאליות בסיסיות. ואם לא די בכך, אחד העובדים אפילו לא קיבל לטענתו שכר מינימום.

 

בית המשפט קבע כי החברה הפרה את הוראות חוק שכר המינימום לגבי אחד העובדים ונמענה מלשלם להם זכויות סוציאליות בסיסיות. בית המשפט הדגיש כי בעוד שעדות העובדים היתה מהימנה ועניינית, עדותו של מנהל המסעדה דאז, חברת הכנסת חזן, הותירה בבית הדין רושם שלילי.

 

השופט ציין כי חזן הכחיש באופן גורף את תביעותיהם של התובעים וטען כי התובעים המציאו סיפור יש מאין. כשנשאל ספציפית התקשה להתמודד עם קושיות הנוגעות לתשלום זכויות בסיסיות במשפט העבודה המגן לתובעים והיה אובד עצות, התחמק ממתן תשובות ברורות, וניסה להרחיק את עצמו מהחזית בטענות כוללניות וסותרות בחלקן.

 

עניין מרכזי