סקר: ההחלטות הכלכליות החשובות של נתניהו הן בניגוד לאינטרס הציבורי

סקר בכירי המשק בישראל: רוב ההחלטות הכלכליות שמתקבלות על ידי ממשלת נתניהו אינן ענייניות אלא בעלות גוון פוליטי ובניגוד לאינטרס הציבורי.

 

עניין מרכזי