משרד הבריאות מתכן הגדרת ג'אנק פוד ואוכל מעובד ועתיר סוכר כ"מזון מזיק"

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב מנהל את הוועדה שעתידה לפעול לסימון מוצרי מזון מזיקים במיוחד. יצרני המזון מנסים להעלים את המידע מהציבור ומבקשים למנוע הטבעת אזהרות פומביות על הסכנה הכרוכה באכילתו. היצרנים פועלים כהרגלם להטלת האחריות על הצרכן.

 

סימן טוב אינו מקבל זאת. הוא אמר כי "מזון שיש לו תרומה קלורית גבוהה וערך תזונתי לא־קיים — ראוי להגדרה של "מזון מזיק". אני מסכים שיש אחריות של הפרט, אך הקונספציה הזו קרסה לאור העלייה בשיעור ההשמנה. כמו בנושא זיהום האוויר לא מצפים מאנשים ללכת עם מסיכות על הפנים אלא דואגים שיהיה להם אוויר נקי".

 

"ייתכן שיש קטגוריות שבהן יהיה קשה יותר לשנות את הרכב המזון, אך בעניין הסוכר ניתן דווקא לייצר אלטרנטיבה בקלות יחסית. צריך לעשות שינוי מחשבתי. מזון שנספג ומתעכל מהר ורואים את השפעתו על ההשמנה — מזיק לנו. זו לא מלחמה, אנחנו לא מעוניינים לחסל את התעשייה אלא לעשות שינוי, וכל שינוי מייצר הזדמנויות חדשות".

 

אנשי תעשיית המזון מתנגדים נחרצות להגדרת המזון כמזיק ויעדיפו שמזון אחר ייקרא "מזון מועדף".

 

עניין מרכזי