מחקר מעלה זינוק ביחסים חד מיניים בעולם

מחקר בינלאומי רחב היקף שמתפרסם בימים אלה מגלה ממצאים מדהימים: הוכפל מספר בני האדם שמודים בקיום יחסים חד מיניים בהשוואה למחקר דומה שנערך בשנות ה-90.

 

בצד החשש המופחת לצאת מן הארון, החוקרים אומרים כי העובדה שהלהבים מתקבלים באופן יותר פתוח נוקשה ונגטיבי מבעבר ולכן גם יש פחות חשש – בעיקר בקרב נשים צעירות – לנסות סקס לסבי.

 

אשר לגברים, הם ממעטים להתנסות ביחסים הומוסקסואליים ללא משיכה טבעית אלא מתוך סקרנות גרידא.

 

עניין מרכזי