3 שנות מאסר לישראלים שיביעו תמיכה בטרור או יניפו גדל דאעש

הוחמרו העונשים הצפויים למעורבים בטרור הערבי נגד ישראלים. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את החוק שמרחיב את אפשרויות החקירה והענשה של מעורבים בפעילות חבלנית עויינת.

 

החוק שעבר בתמיכת 57 חברי כנסת ובהתנגדותם של 16 מעגן בחוק מעצרים מינהליים שעד כה נשענו על תקנות הגנה לשעת חירום מתקופת המנדט הבריטי. כמו כן העונש המרבי על עבירת טרור יכול להגיע ל-30 שנות מאסר.

 

החוק משווה את חלקו של סייען למבצע הפעולה מבחינת הענישה וקובע עונש עד שלוש שנות מאסר בעוון תמיכה בפעולת טרור בפרסום דברי שבח ואפילו בהנפת דגלים.

 

בעד החוק הצביעו גם חברי המחנה הציוני.

 

עניין מרכזי