הכישלון הגדול של נתניהו: האיחוד האירופי מאמץ את יוזמת השלום הצרפתית

עוד כישלון מהדהד של נתניהו. אחרי הזלזול ביוזמה הצרפתית התברר שלא רק שרינה נעלמת אחא להיפך. ביום שני יאמצו 28 שרי החוץ של 28 מדינות האיחוד האירופי לאמץ את יוזמת השלום הזו.

 

מטרת היוזמה לאלץ את ישראל לחזור בה מסרבנות השלום. ההחלטה שבישראל מנסים עכשיו לרכך אותה תקבע שורה של כללים, פיתויים ומאידך סנקציות אם נתניהו יתמיד באי נכונותו למשא ומתן מדיני עם הפלסטינים במטרה להגיע להסדר שיאפשר את הקמתה של פלסטין בגדה וברצועה.

 

היוזמה המרפתית קוראת לכינוס ועידת שלום בינלאומית בהשתתפות ישראל והפלסטינים, עד סוף השנה. בתחילת החודש החליטו שרי החוץ על העקרונות

ולקדם צעדי המשך כמו הקמת קבוצות עבודה בינלאומיות שיעסקו בגיבוש צעדים בוני אמון, סידורי ביטחון ותמריצים כלכליים.

 

עניין מרכזי