הרוצח החרדי ההומופוב שליסל נידון למות בכלא

הרוצח ישי שליסל, זה ממצעד הגאווה נידון למאסר עולם פלוס 31 שנות מאסר בכוונה ברורה: שיתפגר בכלא.

 

עניין מרכזי