עבודות שירות ושלילת רישיון ממושכת לאיתי תורג׳מן בעוון נהיגה בשכרות

השחקן איתי תורג’מן הורשע בנהיגה בשכרות ונידון ביום שני ל-300 שעות של עבודות שירות לטובת הציבור. בנוסף נפסל רישיון המהיגה שלו ל-29 חודשים והוטל עליו קנס כספי. בסך אלף שקלים.

 

תורג׳מן נתפס בסוף השנה שעברה בתל אביב כשבדמו פי שלושה מכמות האלכוהול המותרת. גזר הדין ניתן בעסקת טיעון. בנוסף, יהיה תורג׳מן נתון לפיקוח קצין מבחן למשך שנה.

 

בנוסף, הוטל עליו עונש מאסר על תנאי אם ייתפס נוהג שיכור שלוש שנים אחרי שישוב לנהוג. מדובר בעונש סביר למי שנתפס כבר פעמיים נוהג בשכרות.

 

עניין מרכזי