בכירי איסת”א נחקרים בחשדות פליליים

חוקרי הרשות להגבלים עסקיים פשטו על משרדי סוכנות הנסיעות הגדולה איסת”א, החרימו מסמכים ומחשבים ונטלו לחקירה כמה מבכירי החברה.

 

החברה בבעלותו של אחישי גל המחזיק בשליטה, נאלצה לשגר הודעה על כך לבורסה של תל אביב בשל העובדה שחלק ממניות החברה נסחרות והן בבעלות הציבור.

 

בשל הרגישות של הנושא תפורסם הודעה רשמית בדבר החשדות המיוחסים לבכירים ואז ניתן יהיה לאמוד את מידת הנזק לחברה ולמשקיעים בה. פרטים נוספים בהמשך.

 

דוד עשת, עניין מרכזי