חידוש: ניתן לחסום תגובות בלתי רצויות גם באינסטגראם

אינסטגראם הודיעה באיחור מזעזע ונוכח לחץ בלתי פוסק מעיקר מסלבס ומובילים חברתיים ופוליטיים, כי בקרוב יוכל כל משתמש למנוע פרסום תגובות בחשבונו.

 

מדובר ברשת חברתית שמאפיינה הבולט הוא הדגשת הצילום של בעל החשבון, אינסטגראם נשלטת על ידי פייסבוק.

עניין מרכזי