הכנרת בסכנת התייבשות: מפסיקים לשאוב מים למוביל הארצי

בשל הבצורת המתמשכת בצפון ישראל, בסוריה ובלבנון קטנה מאוד כמות המים שמגיעה לכנרת. בשל כך, הוחלט להפסיק כמעט לחלוטין את שאיבת המים המתוקים מהכנרת והזרמתם במוביל הארצי.

 

מומחים הזהירו כי המשך שאיבת המים מהכנרת מעלה את מליחות המים באגם עד כדי סיכון המשך קיומו כאגם מים מתוקים.  יצוין כי ברחבי תבל, בשל שינויי אקלים, מתייבשים אלפי אגמים בגדולה של הכנרת ואפילו גדולים בהרבה.

 

הוויתור על מי המוביל הארצי מתאפשר כתוצאה ממתקני התפלת מי ים שהוקמו בישראל כדי להתגבר על המחסור החמור במים ברז מתוקים הראויים לשתייה.

 

עניין מרכזי