החשד: רופאים קיבלו שוחד לקידום תור לניתוחים

קב״ט בבית חולים הדסה עין כרם בירושלים חשף מעשיית מכירת תורים לניתוחים ולטיפולי מומחים ללקוחות נזקקים.

 

בפרשה זו נעצרו שני צעירים מירושלים ומבית״ר עילית ששימשו מעכרים כלומר מתווכים לגביית השוחד ולהעברת חלק ממנו לרופאים.

 

אחד המעכרים נעצר והאחר נשלח למעצר בית. בעקבות חקירתם, נפתחה חקירה נגד שלושה רופאים בכירים לפחות מאותו בית חולים.

 

עניין מרכזי