הזנת שובתי רעב בניגוד לרצונם – חוקית

בית המשפט העליון קבע כי הזנה בכפייה של עצירים ואסירים שובתי רעב אינה סותרת את הדין הבינלאומי והחוק הישראלי.

 

בהחלטתם קובעים השופטים רובינשטיין, מזוז וסולברג כי החוק מקיים את האיזון בין ערכי זכות הפרט, האינטרס הציבורי וחופש הביטוי. זכות המדינה להזנה בכפייה נתונה כלפי מי שמצוי במשמורת המדינה ובאחריותה. למדינה החובה לשמור על חייו של שובת רעב.

 

השאלה עתה היא האם יימצאו רופאים שיסכימו להורות על הזמה בכפייה.

 

עניין מרכזי