הפלסטינים: השריפות הן עונש מאללה

מסתבר שגם לפלסטינים בגדה  יש את המוזרים שמשמיעים תהיות מוזרות נוסח איוב קרא. שם בתקשורת הפלסטינית מצטטים יותר מבכיר אחד שטוענים כי השריפות בישראל הן עונש של אללה על הכוונה להשתיק בחוק את המואזין במסגדים.

 

זה כמובן לא חדש שבני אדם מתיימרים לייחס לאלוהים מעשים ומחדלים בהתאם להשקפתם האישית. זה ברור שאיש לא מתייחס לעניין ברצינות אלא אם אתה מחזיק בדיעה הפוליטית של משמיע דבר השטות.

 

עניין מרכזי