נוחי דנקנר יצא בזיל הזול: רק שנתיים מאסר

איש העסקים נוחי דנקנר נידון לשנתיים מאסר בלבד חרף מעלליו הפליליים החמורים בכספי ציבור.

 

בפרשה זו נידון איתי שטרום לשנת מאסר בפועל. דנקנר ושטרום הורשעו בהשפעה בדרכי תרמית על ניירות ערך – עבירות שהעונש עליהן עשוי להגיע לחמש שנות מאסר.

 

בפועל, דנקנר יישב בכלא מעט מאוד. יש לקוות שהפרקליטות תערער על קולת העונש. החוק קובע חמש שנות מאסר בעוון מעלליו הבזויים של אייל ההון שירד מנכסיו.

 

עניין מרכזי