כדורסל: הקבוצות הבכירות דורשות דירקטוריון חדש למינהלת

כמחצית מקבוצות ליגת העל בכדורסל פנו היום לאיגוד הכדורסל בדרישה לפיזור דירקטוריון מינהלת הליגה והקמת מנהלת חדשה. היוזמים מבקשים דירקטוריון עם סמכויות וללא התערבות של נציגי הקבוצות ובעלי ניגוד עניינים, אלא ניהול תקין באמצעות הענקת רוב לנציגי הציבור.

חמש קבוצות מליגת העל – מכבי חיפה, הפועל חולון, מכבי קריית-גת, הפועל ירושלים ומכבי תל אביב – פנו היום בנושא ליו"ר איגוד הכדורסל עמירם הלוי בבקשה להקים מינהלת חדשה ולטענתן קבוצות נוספות הביעו את תמיכתן.

הקבוצות פרסמו את עמדתן בנושא בהודעה לתקשורת:

איגוד הכדורסל בישראל מפעיל את הליגות התחרותיות ומכאן שהוא הכתובת הטבעית לפנייתנו.
מזה זמן רב מתנהל דיון בתוך מינהלת הליגה לגבי אופן קבלת ההחלטות, אך ללא כל הסכמות. במקביל לכך הוצגה סקירה נרחבת של חברת רואי החשבון "דלויט" שהוזמנה על ידי המינהלת המכהנת, ולפיה ישנו קונצנזוס בקרב המרואיינים הרבים כי קיימת בעייתיות במבנה המינהלת ובתהליכי קבלת ההחלטות, סדר העדיפויות וההחלטות המקצועיות.
עוד קובע הדו"ח כי "קיים קושי בקבלת ההחלטות, עיסוק רב בנושאים ארגוניים, חוסר יעילות ואי הסכמה בישיבות הדירקטוריון".
המסקנות הנוגעות למנגנוני קבלת ההחלטות כלל לא עלו וגם לא יעלו לדיון במינהלת הנוכחית, המעוניינת בעיקר בשרידותה ובשימור כוחה כפי שהוא כיום.
לפיכך, אין מנוס מהקמת מינהלת ליגה חדשה, אשר תפעל באופן הוגן ואובייקטיבי, ומעל הכל תפעל לטובת הכדורסל הישראלי ואוהדיו הרבים.

עניין מרכזי