הפוליטיקאים שלא באים להלוויות צודקים. כל היתר צביעות

‫הדמעות בהלוויות הרוגי הפיגוע בירושלים נמהלו בבכי ובנהי על היעדרם של הפוליטיקאים בטקס הקבורה. אין מנוס לומר להם: זו הצביעות שמשתוללת.

 

כי כשפוליטיקאים באים להלווייה אתם מתלוננים שזה ניצול ציני של חללי צה״ל לקידום אישי ופוליטי. כשהפוליטיקאים לא באים בעיקר משום שהם יודעים שיופנו נגדם אישית טענות, צעקות, טרוניות והפגנות מצד מעריצי עזריה, אתם מייללים ומשמיצים.

 

אין גבול?‬ די, צבועים שכמותכם. נמאסתם.

 

עניין מרכזי