בינתיים יוכלו אזרחי 7 המדינות הערביות והמוסלמיות להיכנס לארה״ב כרגיל

נדחתה עתירתו של מימשל טראמפ לבטל את החלטת בית המשפט להקפיא הצו המונע כניסת אזרחי 7 מדינות ערביות ומוסלמיות להיכנס לארצות הברית.

 

משמעות החלטת בית המשפט לערעורים היא שלפי שעה יוכלו אזרחים ממדינות אלה להיכנס לארה״ב בכפוף לתנאים שהיו מקובלים עד כה.

 

נושא ההחרמה יידון עתה במערכת המשפטית בתקופה הקרובה עד שתתקבל החלטה סופית בנושא.

 

עניין מרכזי