ליברמן שינה דעתו: גלצ נשארת בצה״ל

תחנת הרדיו גלי צה״ל תישאר באחריות צה״ל ולא תועבר לאחריות משרד הביטחון. השינוי בהחלטת שר הביטחון נובעת מהיביטים שונים של משמעות ההחלטה.

 

בהודעת משרד הביטחון שפורסמה בנושא נאמר:

 

״שר הביטחון, אביגדור ליברמן, ומנכ’ל משרד הביטחון, אלוף (מיל’) אודי אדם, התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בנושא תחנת גלי צה״ל. בהתייעצות נדונו האפשרויות השונות בנוגע למיקומה של גלי צה’ל במערכת הביטחון וההשלכות והקשיים שיוצרת הכוונה להעביר את התחנה מצה״ל למשרד הביטחון, בהקשר של אי-תלותה ועצמאותה של התחנה כגוף שידור ציבורי, הפרוצדורה המורכבת שבקליטת התחנה במשרד הביטחון והצורך להסדיר את המהלך בחקיקה ראשית.

 

‘לאור הקשיים הללו ומתוך הרצון לשמור על צביונה המיוחד של גלי צה״ל, החליט שר הביטחון כי התחנה תישאר במקומה הנוכחי בצה״ל’.

 

בקרוב צפוי ליברמן להודיע מי מועמדו לתפקיד המפקד הבא של גלצ במקום ירון דקל שמסיים את תפקידו בעוד פחות מחצי שנה.

 

עניין מרכזי