המעורבים ב״קרטל הלחם״ ישבו בכלא למרות ההקלה בעונשם

הקלה בעונשם של המעורבים שנהורשעו בפרשת קרטל הלחם. בית המשפט העליון הפחית בעונשי המאסר שנגזרו על שני העבריינים העיקריים במקום שנת מאסר בפועל הם ישבן שלושה חודשים בכלא ובנוסף יירצו עוד שלושה חודשי מאסר בעבודת שירות.

 

מדובר ביהודה שניידמן, מנכ'ל מאפיית ברמן, וישעיהו דוידוביץ', מנכ'ל מאפיית דוידוביץ'. השניים הורשעו בתיאום מחירים ובחלוקת לקוחות למען הגדלת ריווחיהם ובניגוד לחוק. על המאפיות שהורשעו בעבירות הגבלים הוטלו קנסות גבוהים שלא השתנו חרף הערעור.

 

עם זאת נשארת בעינה ההרשעה בנסיבות מחמירות. הרב השופטים בראשות יורם דנציגר קבע כי מגמת ההחמרה בענישה על הפרת חוק ההגבלים העסקיים מן הראוי שתיעשה באופן מדורג וכי העונש שהוטל על השניים חריג בחומרתו בהשוואה למה שהיה מקובל עד כה.

 

עניין מרכזי