המשטרה נכנסת לתמונה בפרשת הטיית עשרות המיליונים מצד השר אורי אריאל

המשטרה פתחה בהליך מקדים לפתיחת חקירה פלילית נגד השר אורי אריאל מהבית היהודי. הבדיקה נפתחה בעקבות הע רצ הממצאים השערורתיים שנחשפו בבדיקת מבקר המדינה אודטת התנהלותו של אריאל.

 

מבקר המדינה חשף שאריאל העביר עשרות מיליוני שקלים שהיו מיועדים לפיתוח הפריפריה למקורביו ולמטרות שלא לשמם יועדו הכספים.

 

גורמי חקירה מעריכים כי הממצאים לכאורה כה חד משמעיים עובדתית עד שאין ספק שתיפתח חקירה פלילית נגד אריאל בחשדות כבדים לשחיתויות חמורות. מלשכת אריאל נמסר כי לא ידוע להם על כניסת המשטרה לעובי הקורה וכי אריאל פעל בהתאם לחוק בהעברות הכספים.

 

מבקר המדינה יוסף שפירא קבע בדו״ח שפרסם השבוע כי התקיימו לכאורה דפוסי פעולה פסולים, בניגוד להוראות תקנון שירות המדינה ולכללי מינהל תקין, הנוגעים לביצוע שינויים בתחום התמיכות, תוך התערבות של לוביסטים ובעלי עניין נושאי משרות אמון ויועצים ללא שכר, שהובילו את העשייה. אלה באו לידי ביטוי הן במידור הדרג המקצועי במשרד הבינוי בשלביו המהותיים של תהליך הגיבוש והיישום של התוכנית האסטרטגית, והן בהשתהות בהקמת מינהלת ההתיישבות ובהעמדת הצוות המקצועי, כנדרש בהחלטת הממשלה. גורמים ממשלתיים מוסכמים אלה הוחלפו בגורמים חיצוניים, בלתי מוסמכים, מקורבי השר אריאל או מקורבים למפלגתו, מפלגת תקומה, אשר היו בעלי עניין בקידום ההחלטה על גיבוש התוכנית והפעלתה, וזאת מבלי שהעסקתם הוסדרה כנדרש ובכלל זה ללא שהתבקש לכך אישור של נציב שירות המדינה. יתרה מכך, חלקם היו חברי עמותות או אף מנהלים בעמותות – קבוצות התיישבות וארגוני הגג שלהן – שקיבלו, בסופו של דבר, סיוע מכוח אותה החלטה.

 

עניין מרכזי