ארה״ב וקוריאה הצפונית מאיימות זו על זו בהתקפה גרעינית

חילופי האיומים בין ארצות הברית לקוריאה הדיקטטורית מתקבלים בעולם כסוג של קשקוש מצד שני שליטים נפוחים מחשיבות עצמית מזוייפת.

 

העניין הוא רק שלשני הצדדים נשק השמדה המונית וטילים בליסטיים המסוגלים לשאת אותם מטענים גרעיניים למטרות אמריקניות וקוריאניות.

 

העולם מביט בהשתאות וכרגע מסרב להיבהל יתר על המידה.

 

עניין מרכזי