הפסיקה שתוביל לסגירת כל מועדוני החשפנות בישראל

במערכת החוק וברשויות המקומיות מרוצים מן ההחלטה העקרונית של בית המשפט הפוסלת את חוקיות הפעלת מועדוני החשפנות. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה מינהלית של הוועדה לתיכנון ולבנייה בעיריית רמת גן שמסרבת להעניק רישיון הפעלת עסק למועדוני החשפנות הפועלים במתחם הבורסה.

 

בית המשפט קבע כי מועדון חשפנות אינו כלול בתחום הגדרת ״בידור״ המחייב לרשויות להעניק לו רישיון גם אם לא נעברות בו עבירות בניגוד לחוק. בית המשפט קבע שמדובר ב״בידור מיני המנצל את האישה ככלי גירוי או סיפוק מיני של גברים הצופים בחשפנות ואין להפוך בני אדם לכלי שרת להשגת מטרות כאלה לאנשים אחרים׳.

 

עוד נקבע כי אין להעניק רישיון לעסק שעניינו ביזוי והחפצת נשים פגיעה בכבודן והשפלתן. ההחלטה העקרונית של בית המשפט המחוזי תהווה בסיס לכל עירייה שתרצה לפעול לסגירת מועדוני חדפנות הפועלים בתחומה ולאזרחים דינסו לפעול למטרת מניעת פעילות מסוג זה.

 

הבעלים של המועדון שלגביו ניתנה הפסיקה, ערן ירושלמי ממועדון קברטו, אמר כי יערער לבית המשפט העליון וכי מדובר בהשקפת עולם פוריטנית שמרנית שאין מקומה בעולם המודרני.

 

עניין מרכזי