לראשונה: נתניהו אישר הקמת בסיס צבאי אמריקני בישראל

הידיעה עברה מתחת לרדאר ללא דיון ציבורי של ממש למרות שמדובר בשינוי דרמטי במדיניותה של מדינת ישראל. לראשונה מאז הקמת המדינה אישרה ישראל, בעצם נתניהו עשה זאת ללא התייעצות ציבורית ומבלי שהנושא עבר עיון מעמיק, להקים בסיס צבאי אמריקני על אדמת ישראל.

 

הבסיס יוקם בנגב ויאוייש בחיילי צבא ארצות הברית שיתפעלו מתקן רדאר וביון משותף לישראל ולארצות הברית. המתקן עצמו מוצב בארץ כעשר שנים אך תופעל על ידי צה״ל בשיתוף אזרחים אמריקניים. עתה, משום מה מפירה ישראל את מדיניותה המסורתית שלא לאפשר הקמת בסיס צבאי קבוע ורישמי של צבא זר על אדמתה.

 

יצויין כי חרף שית״פ רב שנים עם הצבא האמריקני ישראל הקפידה מטעמים עקרוניים לא לאפשר הצבת בסיס קבוע של צבא זר על אדמתה. נתניהו לא הסביר את פשר המהלך הזה. הבסיס האמריקני יחל לפעול כבר בחודש פברואר הקרוב. מעניין מה חושב על כך פוטין.

 

עניין מרכזי