להפסיק את הספסרות במחירי מקומות תפילה בבתי הכנסת

 עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און מציעים בימים נוראים אלה לקבוע תעריפים מירביים עבור “שיריון” מקומות ותפילות בחגים בבתי הכנסת בישראל. לדבריהם,

כמו בכל שנה , כך גם השנה ממשיכים בימים אלו ממש , למכור ו”לספסר”, מקומות ישיבה בבתי כנסת לקראת יום כיפור.

 

לפני כארבע שנים, פנו עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און לשר יעקב מרגי, שהיה ממונה על שירותי הדת בישראל, בדרישה להשלים את הליכי החקיקה ש”הוקפאה” בעניין “ספסרות” במקומות ישיבה בבתי הכנסת.

לצערנו, התשובה בעניין התקבלה במהרה ושללה באופן נחרץ את קידום הנושא ותיקון החקיקה. זאת למרות שמדובר בנושא בעייתי ביותר. עורכי הדין מסבירים כי: “לא יעלה על הדעת שמקום ישיבה בבית הכנסת, או הזכות לשאת תפילה כלשהי, ימשיכו לשמש סמל סטטוס, מעמד.

 

יש לפעול להפסקת התופעה הרווחת, לפיה בעלי היכולת הכלכלית ירכשו מקום ישיבה ליד כבוד הרב ו/או ליד המזגן ו/או ליד החלון ו/או בשורות הראשונות, קרוב לארון הקודש, ואילו מי שידם אינה משגת יידחקו רק בשל כך לקרן זווית בבית הכנסת.

עניין מרכזי