חוק הספאם: ייאסר על פעילי השוק האפור לעודד נטילת הלוואות

הצעת חוק חדשה תאסור על גופים חוץ בנקאיים – זו לשון עדינה לכינויים של פעילים בשוק האפור – להפציץ הצעות ליטול הלוואות באמצעות הפצת ספאם.

 

החוק יאסור להפציץ אזרחים במסרונים, במיילים ובהקלטות טלפוניות ללא קבלת הסכמתם לכך מראש. החוק בא להילחם בתופעת הפלתם בפח של רבים באוכלוסיה המוחלשת. מפתים אותם ליטול הלוואות בתנאים מופקעים ואחר כך הדרך לאבדון כלכלי קצרה.

 

בהנמקה לחוק המוצע נאמר:

 

“בשנים האחרונות אנו נתקלים השכם והערב בפניות שיווק ישירות ואגרסיביות המציעות הלוואות מצד גופים שאינם בנקאיים. מטרת הצעת החוק היא להגביל את כוחן של הפניות מסוג זה באמצעי התקשורת ובשיווק טלפוני ומכר מרחוק (לרבות SMS ודוא”ל). אופן שיווק זה מהווה מטרד, ובמרבית המקרים מפעיל לחץ מיותר ומזיק, לעתים תוך ניצול מצוקתם הכלכלית של אזרחים, בלי שנתנו את הסכמתם לכך.

 

“על פי רוב, משיגים חלק גדול מאותם הגופים מאגרי נתונים ומידע באופן לא חוקי, ואף עושים בו שימוש לצורכיהם המסחריים תוך פנייה חוזרת ונשנית לאזרח.ממחקרים שנעשו על שוק ההלוואות והפרסום שלהן, ניתן ללמוד כי החברות האלה משתמשות בפרסומותיהם במניפולציות והטיות רבות ומידע חסר או לא נהיר, כך שקשה לצרכן לשפוט נכונה אם הוא באמת זקוק להלוואה.

 

״כתוצאה מהמניפולציות האלה, הלווה המוטה עלול ליטול אשראי אף שלא התכוון לכך, או שייטול אשראי רב יותר ממה שתיכנן מלכתחילה. בנוסף, יש בפרסומות אלה חדירה למרחב הפרטי של הצרכן בניגוד לרצונו או אישורו לכך, כמו במקרים שבהם נשלחות הודעות לטלפון הסלולרי המציעות לקיחת הלוואה. שיטות הפרסום שנוקטות החברות הן אגרסיביות, ובמקרים שבהם ההלוואה נעשית זמינה לכל אדם — הדבר מעודד לקחת יותר הלוואות בלי מחשבה או תכנון מוקדם.

 

“מתן אשראי הוא דבר חשוב. ואולם, כשהאשראי ניתן בנסיבות שגויות וכשהוא נלקח באימפולסיביות וללא מחשבה מוקדמת ותכנון, וכתוצאה של פרסום אגרסיבי ומטעה — הוא יכול לפגוע עד מאוד במצבם הכלכלי של הלווים, מעבר לפגיעה בזכותם של האזרחים לפרטיות. לכן, יש להבטיח שאזרחים תמימים לא ייפלו קורבן למכר מרחוק של חברות לא בנקאיות”.

 

דוד עשת, עניין מרכזי