המזימה של נתניהו לחמוק מהעמדה לדין: חסינות ובחירות בזק

מזימתו של נתניהו להעביר מהר ככל האפשר חוק שימנע את העמדתו לדין של ראש ממשלה מכהן הופצה בין השרים הבכירים ומעוררת התנגדות.

 

עם זאת לכל ברור שנתניהו מצליח להעביר הכל. כל מה שהוא רוצה. הוא יודע לבודד התנגדויות ולחסלן. לעיתים הוא דוחה לשם כך יוזמות חקיקה אבל זו דחייה זמנית עד לניטרול מוקש ההתנגדות, בדרך כלל באמצעות פיתויים אישיים למתנגד.

 

במערכת הפוליטית מעריכים שמטרת נתניהו להעביר את חוק החסינות כדי שיחול מהקדנציה הבאה אבל מייד להכריז על בחירות בזק שבהן מוקפאות חקירות פליליות נגדו ולאחר הבחירות הוא יזכה לחסינות כל עוד יוותר ראש ממשלה.

 

היועץ המשפטי לממשלה מתנגד לחוק אבל לא מנדלבליט הוא שיבלום את המזימה.

 

במשטרה אומרים שהמטרה האמיתית היא לאלץ אותה לסיים את החקירות לפני השלמתן ומאידך למנוע את התפשטות החשדות האישיים כלפיו לפרשת הצוללות שהיא המרכזית והחשובה באמת.

 

עד כה לא הוכרז נתניהו חשוד בפרשה אך בקרוב הוא ייקרא לעדות שבעקבותיה אפשר שיוזהר. בפרשה זו קיימים אלמנטים ששרי ביטחון קודמים מכנים אלמנטים מסוכנים של בגידה באינטרסים הלאומיים על מזבח טובות הנאה אישיות.

 

עניין מרכזי