נתניהו העביר בממשלה את חוק הג׳ובים

חוק הג׳ובים עבר בממשלה. שוב הוכיח נתניהו שהוא יכול להעביר כל מה שבא לו ושאין מי שמסוגל לעמוד מולו.

 

החוק מאפשר לשרים ש משרדיהם יותר מ-150 עובדים למנות משנה למנכ״ל כמשרת אמון ללא מכרז והוא יפקח מטעמו על ביצוע פעולות ומדיניות מטעם השר. המשנה למנכ”ל ישתכר 90% משכר מנכ”ל, שהם 32 אלף שקל ברוטו לחודש, והוא ייהנה מלשכה, ממזכירה, מעוזר ומנהג אישי צמוד.

 

עניין מרכזי