גרמניה הוסיפה סעיף ביטול דרקוני לעסקת הצוללות

ממשלת גרמניה אישרה אמנם את מזכר ההבנות העקרוני בנוגע לעסקת שלוש הצוללות הנוספות שנתניהו התעקש לרכוש חרף התנגדות הצבא ושר הביטחון הקודם, אך הגרמנים הכניסו סעיפים מחמירים המאפשרים את ביטול העסקה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי בהתאם לסיכום חקירת הפרשה בתיק 3000.

 

בכל מקרה העסקה לא תושלם כל עוד מתנהלת החקירה בישראל. הסכם ההבנות נוסח כך שהעסקה לא תקודם כל עוד לא ימוצו ויסתיימו כל חקירות הפרשה והספיחים שלה בישראל.

עוד ייאמר בהסכם המתוכן לכשייחתם כי גרמניה שומרת לעצמה את הזכות לסגת מהעסקה גם אם החקירות ייסתיימו ללא העמדה לדין  ובלי גילויי שחיתות מהותית לדעת משטרת ישראל.

 

הסעיף קובע מפורשות שגרמניה ורק היא תחליט איך לפרש את תוצאות החקירה והיא תוכל לסגת ממנה בהתאם להחלטתה הבלעדית.

 

הגרמנים כבר סיפקו לחיל הים חמש צוללות ושישית נמצאת בבנייה. מדובר בעסקה בהיקף 2 מיליארד יורו לבניית שלוש צוללות נוספות, שנחיצותן מוטלת בספק ושנסיבות רכישתן אפופת חשדות פליליים מביכים לסביבת נתניהו.

 

רמי יצהר, עניין מרכזי