הצלחה לצבא המצרי: חשף מערה סודית של דאעש בסיני

הצבא המצרי איתר בשבת מיסתור במרכז סיני שבו הוסתרו חומרים להכנת חומרי נפץ מאולתרים וכלי רכב ששימשו את מחבלי דאעש.

 

הדובר המצרי מסר כי ארבעה אופנועים נחשפו במערה כמו גם כלי רכב ממונע נוסף וחומרים כימיים להכנת פצצות.

 

מצרים מנסה בסיוע כוחות ידידותיים לבער את הנגע הטרוריסטי שהשתרש בסיני.

 

עניין מרכזי