ליצמן מאיים להתפטר מהממשלה

למרות שהעבודות בתחמי הרכבת צומצמו מאוד בלחץ החרדים, הדבר ללא סיפק את המנהיג האמיתי של החרדים. על פי דיווח ביניים אפשר שיעקב ליצמן ייאלץ להתפטר מתפקידו כשר הבריאות.

 

קקימת גם אפשרות שמפלגתו של ליצמן אמנם תמשיך להשתייך לקואליציה כדי שלא להפסיד את הקצבות העתק אבל זו תהיה מעתה מפלגה חצי אופוזיציונית שתדרוש תמורות של מיליארדים בעבור כל הצבעה בכל עניין שיהיה חשוב לליכוד.

 

ההתעקשות של ליצמן גררה בעקבותיה גם את ש״ס של דרעי לעמדות קיצוניות שעלולות להידרדר למשבר קואליציוני שיוכל להביא להקדמת הבחירות.

 

עניין מרכזי