שיר צדק צפוי להשעייה לא קצרה

בשווייץ מתקיים היום הדיון בעניינו של בלם הפועל באר שבע שיר צדק שנתפס לאחר שימוש בחומרים אסורים. ועדת המשמעת של ההתאחדות האירופית לכדורגל היא שתחליט בעניינו.

 

צדק טוען כי החומרים שנמצאו בגופו אינם רשומים על האריזה בתוסף התזונה שניתן לו לשימוש על ידי מי מאנשי המועדון. העונש המכסימלי שניתן להטיל על הכדורגלן הוא השעייה לארבע שנים.

 

המועדון והשחקן טוענים לפעולה בתום לב.

 

עניין מרכזי