מעונות יום יידרשו לקבל רישיון הפעלה

חוק חדש צפוי להתקבל בקרוב בכנסת יסדיר את נושא הפעלת המעונות לילדים עד גיל שלוש. הנושא פרוץ היום ואיש הישר בעיניו יעשה.

 

החוק החדש, שגובש על ידי משרדי ממשלה שונים ובתמיכת המועצה לשלום הילד וארגונים אחרים, יקבע כללים ברורים של ציוד, פיקוח ורישוי מעונות שבהם יותר מחמישה ילדים.

 

החוק לא יאפשר מתן רישוי להפעלת מעון יום למי שהואשמו או הורשעו בעבירות מין לרבות זנות, תועבה, התעללות בקטין או כל עבירה אחרת שעלולה להיות בעלת השפעה על הפעלת העסק מן הסוג הזה.

 

החוק גם יסדיר את התנאים הפיזיים המינימליים הנחוצים להפעלת מעון יום. המפעילים יידרשו להשכלה מתאימה ולעבור השתלמויות בנושא. כיום רק כשליש מחצי מיליון הילדים השוהים בשעות היום במעונות פרטיים בעוד הוריהם בעבודה מצויים במעונות שעליהם קיים פיקוח כלשהו.

 

עניין מרכזי