ייאסר לחלוטין פרסום לסיגריות בישראל

הכנסת מקיימת הליך חקיקה שייאסור לחלוטין פרסום מכירת סיגריות ומוצרי טבק אחרים. החקיקה באה כדי להעצים את המאבק בעישון הגורם נזקים אדירים לגוף האדם.

 

יוזמי החוק אומרים כי העישון הוא גורם המוות מספר אחד בישראל ואלפים מתים בטרם עת כתוצאה מן הרעלים המצויים במקל העשן הקטלני והמזיק. יש לקוות שהאיסור יחול גם על הסיגריה האלקטרונית המזיקה אף היא.

 

עניין מרכזי