התחזית להשבוע: אביך, גשום, הצפות ואולי קצת שלג

התחזית:
היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשם מידי פעם ירד בצפון ובמרכז. בצפון הנגב ירד גשם מקומי. בדרום יעשה אביך. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת. ינשבו רוחות דרום מערביות עד מערביות מתונות עם משבים ערים.

 

הים יהיה גבה גלי. גובה גלים 100-250 ס"מ. קיימת סכנת הצפות בחופי הצפון. סכנת שיטפונות בנחלי הדרום והמזרח.

טמפרטורות החזויות להיום:
בירושלים 12-8, תל אביב 19-14, חיפה 17-12, באר שבע 16-11, צפת 9-6 אריאל 12-9 מודיעין 16-11 טבריה 18-12, אילת 21-15 מעלות.

 

תשקיף לימים הבאים

ביום שני ירדו גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד צפון הנגב. ינשבו רוחות דרום מערביות עד מערביות מתונות והים יהיה גלי עד גבה גלי. סכנת שיטפונות בנחלי הדרום והמזרח.

 

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית עם גשם מקומי בצפון. הטמפרטורות יעלו מעט. הים יהיה גלי עד גבה גלי.

 

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עם גשם מידי פעם בצפון ולאורך החוף. בהרי המרכז ירד גשם מקומי. הטמפ ירדו. שלג קל ירד בחרמון. הים גבה גלי. סכנת שיטפונות בנחלי המזרח.