מהלך כפייה דתית דורסני של הכנסת יפגע בבעלי עסקים

משרד הכלכלה, בעלי עסקים וחברי כנסת מסיעות שונות לרבות בקואליציה מתנגדים למהלך המתוכנן בכנסת לכפות על בעלי עסקים לאפשר לכל עובד לא חשוב מאיזו דת גם אם הוא חילוני, שלא לעבוד בימי מנוחה ובחגים של בני דתו אם רק יתחשק לו לעשות זאת.

 

כיום על פי החוק יכולים רק אנשים דתיים לסרב לעבוד ביום המנוחה. החוק החדש שעבר באחת הוועדות בכנסת קובע כי למעביד יהיה אסור להפלות עובד שיבקש שלא לעבוד בימים המקודשים לדתו ובחגיה. משרד הדתות יוכל לתת פטור מיוחד במקרים מיוחדים בלבד.

 

בין המתנגדים החריפים לחוק שעומד לעלות לקריאות סופיות היו נציגי התאחדות התעשיינים ונציגי משרד הכלכלה. בדיון נטען כי החוק עלול להבריח מישראל חברות ומפעלים בינלאומיים וכן לפגוע באטרקטיביות של ישראל מבחינת השקעות זרות.

ח”כ פולקמן אמר בדיון: “במתכונתו הנוכחית זהו חוק מיותר ומזיק, שירחיק עסקים בינלאומיים. החוק יפגע במעסיקים ובעובדים, ובין היתר גם בסטודנטים ובצעירים שמעדיפים לעבוד בשבת. החוק הזה גם לא יעבור חוקית, זה מהלך דורסני של הכנסת”.

 

עניין מרכזי