זוועה: הסרט הישראלי שצריך להימנע ממנו בכל מחיר

הסרט המבחיל ״מועדון לספרות יםה של הגברת ינקלובה״ בכיכובה של קרן מורקל, הוא זבל קולנועי במירעו. התסריט רווי בשנאת גברים מעוררת רוגז. אילו היה מופק סרט כזה במגמה הפוכה, אתן הייתן יוצאות לרחובות והופכות עולם. 

|

בקיצור, שנאת הגברים מרקיעה שחקים ויורדת לתהומות של אשפתות ואין מי שיפצה פה ויצעק: הצילו!

|

הניה זסלבסקי, עניין מרכזי