אושר חוק שיוזיל את הביטוח לרכב דו גלגלי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי דו כלכלי. 

 

מרכיב ההעמסה הוא הסכום שעל מבוטח שאינו מבוטח בפול לשלם על מנת לסבסד את עלויות ההשתתפות של מבטח במסגרת הפול. מוצע לאפשר להעלות את מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח למימון העלות לביטוח אופנועים במסגרת הפול (המאגר הישראלי לביטוח רכב שליד איגוד חברות הביטוח בישראל) במקום לעד 6.5% מעלות הסיכון הטהור ל- 8.5% לתקופה של שנתיים ולאחר מכן ל-8%.

 

בדברי ההסבר נכתב: “שיטת הביטוח בישראל בשל פגיעות גוף בתאונות דרכים מבוססת על שיטת “העדר אשם”. בפועל, השיטה מטילה על הנפגע את האחריות הביטוחית לנזקיו. כך, נהג משאית צריך לבטח עצמו לא כנגד פגיעה בנהגים אחרים אלא כנגד היפגעותו בתאונה, מה שאמור היה להפחית את תעריפי הביטוח שלו. המחוקק ראה לנכון לשנות עיקרון זה על ידי הטלת האחריות הביטוחית המוחלטת לפגיעות גוף של הולכי רגל ורוכבי אופניים.

 

כך פטורים מביטוח חובה הולכי רגל ורוכבי אופניים, כמו גם מי שעושים שימוש בדרך באופניים חשמליים וכלים ממונעים אחרים.

בעת הדיונים בוועדת הכספים, ביום 8.05.2001, הציגה הרשות, וכן הציעו אחרים את הפתרון: לקבוע העמסה בחישוב התעריפים. יוזכר כי הרפורמה הצריכה הקמת תאגיד לביטוח שיורי (“הפול”) בו מבוטחים כיום כמעט כל נהגי האופנועים כ-“מסורבי ביטוח”. ואכן, שיעור זה מופיע בתקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף), התשס”א–2001, שהותקנו כחלק מהרפורמה ואושרו בוועדת הכספים של הכנסת.

 

 

ההעמסה עושה צדק בתיקון העיוות המובנה, מכיוון שרוכבי אופנועים לסוגיהם חשופים יותר לפגיעת תשתית (בורות, מהמורות, צבעים גורמי החלקה, נזילות דלק, מכשולים ועוד) ופגיעים יותר על ידי כלי רכב אחרים. במקביל אין הרוכבים מסכנים, כמעט, הולכי רגל או רוכבים אחרים.”

 

יו”ר ועדת הרפורמות, שהכינה את ההצעה, ח”כ רחל עזריה : “40% מנהגי האופנועים היום נוסעים ללא ביטוח חובה. זה נתון לא ייאמן, עשרות אלפים מסכנים את חייהם. ביטוח החובה מאוד יקר, והצעת החוק היא חלק ממהלך להוזלת הביטוח. עשינו עבודה משמעותית בוועדה לאזן בין צרכי רוכבי המכוניות לאופנועים, ואני מקווה שבהמשך יוזלו הביטוחים לאור מסקנות הועדה המשותפת”.

31 תמכו 22 התנגדו 1 נמנע.

 

עניין מרכזי