להישרף בגיהנום או להתענג עם 72 בתולות? אין הבדל

על רקע ההדתה המתגברת בצבא, בדיקת התיקים שמא מסתתרת בהם פרוסת לחם בפסח בכניסות לבתי החולים ולהפרדה בין גברים לנשים בעצרת בכיכר רבין כדאי לדעת. כל הדתות בנויות על עיקרון אחד: החדרת פחד איימים בנפש האדם מינקותו. 

י

אצלנו זה פחד קמאי המוחדר באדם מגיל צעיר כשנפשו בתהליך עיצוב כמעט בלתי ניתן לשינוי. האיום המרחף  הוא בטענה האידיוטית אך המוטמעת בהצלחה כבירה כי אם לא יישמע לרבנים ״יישרף בגיהנום אחרי מותו״. 

י

אגב, הגויים צוחקים על האמונה היהודית של שריפה בגיהנום כשם שאנחנו מגחכים נוכח אמונת חלק מהמוסלמים שאם יהיו שאהידים ממתינות להם בשמיים 72 בתולות שייענגו אותם עד קץ הימים. 

י

עניין מרכזי