סופסוף תוכלו לזרוק את הפקס לפח

אושר לקריאה שנייה ושלישית בכנסת חוק חדש שמעיף סוף סוף למחסנים את הפקס הארכאי.

 

החוק יחייב כל גוף ציבורי למעט השב”כ, המוסד, הוועדה לאנרגיה אטומית, מערך הסייבר, יחידות שונות במשרד הביטחון ובמשטרה, יחויבו בתוך שנה לאפשר לכל אדם לפנות גם באמצעי קשר דיגיטליים.

 

י

עוד קובע החוק כי הגוף הציבורי יפרסם את דרכי ההתקשרות הדיגיטליות וכן את כל אמצעי הפנייה ליחידות שנותנות שירות במשרד באופן דיגיטלי.

י

עניין מרכזי