ערוץ 10 מת – ייבלע לתוך רשת בערוץ 13

הטלוויזיה מתכווצת למרות שהאינצ׳ים גדלים. בעיקר מדובר בטלוויזיה המסחרית בישראל. התאגיד השידורי בסכנה גם הוא בשל הכוחנות השילטונית המרסקת כל ניסיון לעצמאות רעיונית וחדשותית.

י

החדשה האחרונה אושר המיזוג בין רשת לערוץ 10. התנאי הוא שרשת תמכור את חלקה בחדשות 2 בטרם ביצוע המיזוג בפועל. המשמעות היא שערוץ 10 ייעלם ויוטמע לתוך רשת. מה שירוד הוא מערך החדשות של ערוץ 10. בשלט יהיו איפוא התאגיד: ערוץ 11, קשת: ערוץ 12 ורדת: ערוץ 13. ערוץ 14 – יוק!

י

האישור ניתן על ידי הממונה על ההגבלים העיסקיים. רשת וקשת מחזיקות במשותף במניות חברת החדשות, המשדרת במקביל בערוצים 12 ו-13 . 

י

בעקבות חיסול ערוץ 10 כתב המנכל יוסי ורשבסקי אגרת לעובדים:

הטלוויזיה המסחרית בישראל סובלת מהפסדים מתמשכים בשל התעניינות פוחתת בשידורים, המעבר לצריכת טכנים באינטרנט, בטלפונים ניידים ובטאבלטים, ירידת נפח שוק הפירסום בטלוויזיה, והרשיים הרגולטורים שהשלטון מערים במורה לגרש מהשטח כל מי שאינו חנפן של השליט ומקורביו.

י

עניין מרכזי