נוחי דנקנר משלם את מחיר היהירות ותאוות הבצע

בית המשפט העליון החמיר באופן משמעותי את עונשו של המיליארדר נוחי דנקנר, מי שבמשך עשרות שנים היה מבכירי עשירי ישראל ועשה מיליארדים מעסקים עם המדינה ובעסקי ציבור.

 

לגבי מעשי דנקנר נקבע כי בוצעה “התערבות מלאכותית בכוחות השוק באמצעות מעשי תרמית פוגעת באמון הציבור ומגבירה את החשדנות כי מחירי ניירות הערך הנסחרים אינם מבטאים נכוחה את הפעילות הכלכלית בחברה ובשוק. שוק הון מעין זה, לא רק שאינו מגשים את תכליתו בהקצאה יעילה של מקורות במשק, אלא עשוי להרתיע משקיעים פוטנציאליים מלקחת בו חלק. האיסור על תרמית בניירות ערך נועד אפוא למנוע את הפגיעה בערכים אלה ובאבני היסוד עליהן מושתת שוק ההון”.

 

“במקרה שלפנינו מדובר בפרשת תרמית בניירות ערך מהחמורות והחריגות שהתגלו בשנים האחרונות, אשר מתייחסת לחברה הבולטת והמשפיעה בישראל באותם ימים. דנקנר ושטרום הוציאו אל הפועל תוכנית מרמה רחבת היקף, שבה הושקעו מיליוני שקלים ב’הרצת מניות’ שנועדה לייצב את שער ניירות הערך של אי.די.בי”.

 

בית המשפט לא שכח להדגיש: “דנקנר ושטרום מלאים טענות כרימון נגד האופן שבו שקלל בית המשפט המחוזי את נסיבות ביצוע העבירות, אשר לשיטתם גזר את דינם לחומרה. הם מבקשים כאמור לשוות למעשיהם נופך של חומרה פחותה, כאילו דובר היה ברף החומרה התחתון של עבירת התרמית. אלא שטענות אלו דינן להידחות. יתר על כן, לא רק שגזר הדין אינו מחמיר איתם כלל ועיקר, אלא הוא גם הולך לקראתם כברת דרך ארוכה – ארוכה מדי”.

 

“אין המדובר ב’התארגנות ספונטנית’, אלא בהרצת מניות שנעשתה בכוונת מכוון על ידי אנשים הבקיאים בשוק ההון, בעלי קשרים, נגישות ויכולת השפעה על גורמי מימון ומשקיעים אחרים בשוק, אשר ניצלו משאבים אלה כדי להטות את כללי המשחק לטובת ענייניהם האישיים״.

.

דנקנר גמר את הקריירה בלי הונו ועם גזר דין חלוט של שלוש שנות מאסר בפועל. הוא יחל לרצות את עונשו ב-2 באוקטובר אחרי החגים.

 

נוחי דנקנר הורשע בהרצת מניות, ויועץ ההשקעות איתי שטרום נידון לשנתיים מאסר בפועל. שני העבריינים חטפו שנת מאסר נוספת לעונש שנגזר עליהםבהית המשפט המחוזי.
.
הענישה מחמירה היא בעלת משמעות מרחיקת לכת שעשויה להרתיע טייקונים אחרים מפני התנהלות נלוזה של התעשרות בלתי חוקית על חשבון הכלל.
דנקנר ושטרום עירערו הן על הרשעתם והן על חומרת העונש שנגזר עליהם לדעתם. הפרקליטות עירערה על קולת העונש ופסק הדין של בית המשפט העליון מהווה ניצחון גדול לתביעה.
נוחי הצליח להקים ולשלוט על יותר מ-100 חברות מהמובילות המשק הישראלי. במידה רבה הוא התנהל מול הבנקים כשליטם וכמי שנטל כספים לחא הגבלה כמעט על מנת להקים ולשרשר חברות ממונפות באופן מדהים בהיקפם. הטריק שבו השתמש נוחי כדי לייצר לעצמו אימפריות אדירות היה הקמת חברות אחזקה  במבנה של פרמידת שליטה בחברות בנות באמצעות בתחומי קמעונאות, פיננסים, תעשייה, תקשורת ועוד.
.
כשהחלה הנפילה, והחובות צמחו ובמקביל היה צריך להשיב כספים לבנקים ביצע נוחי עם שטרום הרצת מניות במטרה לעצור את הידרדרות המניות בבורסה ולאפשר הנפקות נוספות כך שהציבור יממן לו את החובות הקודמים וימנע את נפילתו.

.

עניין מרכזי