ההפקרות חוגגת: כל שובת זוטר חוסם צירי תנועה ללא תגובה

ועכשיו פקקי ענק בשל חסימת צירים בתל אביב ובירושלים על ידי עובדים סוציאליים. 

.

מהרגע שהתירו במודע ותוך הפקרות, לנכים להשתולל ללא הפרעה, חסימת צירים וגרימת כאוס תחבורתי בכבישים שגם כך הם מהעמוסים והמעצבנים בעולם, הפכה נשקה של כל חבורת מוחים לא חשוב על מה, שבא להם להפגין תוך הפרת חוק בוטה. 

.

ככה זה במדינה ששולט בה אדם החושש בכל רגע מבחירות ולכן אוסר להגביל חוליגניזם.

.

עניין מרכזי